เส้นทางขบวนแห่พระศาลเจ้าต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ :
Thursday 18 October 2012
ประเภทบทความ :

เส้นทางขบวนแห่พระศาลเจ้าต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

เส้นทางขบวนแห่พระศาลเจ้าบางเหนียว

เส้นทางขบวนแห่พระศาลเจ้าจุ้ยตุ้ย

เส้นทางขบวนแห่พระศาลเจ้ากะทู้

credit : http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12792174/E12792174.html

Leave a Reply